JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครุผู้สอน ,เจ้าหน้าที่ห้องวิทยาศาสตร์,จน.lab,พนักงานห้องยาโรงพยาบาล

1 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)

พนักงานขาย

13 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
(ตาลสุม, ตาลสุม)

ธุรการ

11 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตระการ, ตระการพืชผล)

งานขายงาน

3 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โคกก่อง, สำโรง)

ธุรการ/พนักงานขาย ฯลฯ

2 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองกินเพล, วารินชำราบ)

นักจุลชีววิทยา, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการประจำห้องแลป, เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

28 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ต.แสนสุข, อ.วารินชำราบ)

พนักงานขาย

23 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ชุมชนบ้านดอนจิก (จรรยาราษฏร์)
อุบลราชธานี
(ต.วารินชำราบ, อ.วารินชำราบ)

พนักงานขายPCเครื่องใช้ไฟฟ้า

16 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ร.ร.น้ำขุ่นวิทยา
อุบลราชธานี
(ตาเกา, น้ำขุ่น)

พนักงานขาย

15 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.นาจะหลวย
อุบลราชธานี
(นาจะหลวย, นาจะหลวย)

พนักงานขาย

14 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาตร์ 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(เขมราฐ, เขมราฐ)

พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา

13 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
อุบลราชธานี
(โนนสวาง, กุดข้าวปุ้น)

Qc

2 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไผ่ใหญ่, มาวงสามสิบ)

บาริต้า

20 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนวัดศาลาแดง
อุบลราชธานี
(หนอกบก, เหล่าเสือโก๊ก)

ครู

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หมากแข้ง, เมืองอุดรธานี)

ธุรการ บัญชี บริหารงานทั่วไป พนักงานขาย

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(นาเจริญ, เดชอุดม)

แคชเชีย

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 4 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานออฟฟิส

10 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนาจะหลวย
อุบลราชธานี
(บ้านตูม, นาจะหลวย/ Na Chaluai)

นักสิ่งแวดล้อม

3 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองบัวฮี, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย

2 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงนารีนุกลู2
อุบลราชธานี
(ขี้เหล็ก, เมือง)

พนักงานขาย

2 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
สำโรงวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(ค้อน้อย, สำโรง)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |