JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองสะโน, บุณฑริก)

Part Time

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(สองคอน, โพธิ์ไทร)

พนักงานขาย

24 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
พะลานวิทยาคม
อุบลราชธานี
(พะลาน, นาตาล)

นักวิชาการเกษตร

22 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
รร. ขุมคำวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(หนองทันน้ำ, กุดข้าวปุ้น)

นักจุลชีววิยา,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตรการจุลชีววิทยา QC QA

20 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ธาตุ, วารินชำราบ)

พนักงาน QC

19 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ศรีสุข, เขื่องใน)

ฝ่ายผลิต

16 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยา-คณิต 
ร.ร.ปทุมพิทยาคม
อุบลราชธานี
(เหล่าเสือโก้ก, เหล่าเสือโก้ก)

พนักงานCall Center

6 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนกาเล็น, สำโรง)

เจ้าหน้าที่ห้องเเลบ

17 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(พรสวรรค์, นาจะหลวย)

พนักงานครูอัตราจ้าง

17 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(พรสวรรค์, นาจะหลวย)

การตลาด

15 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ม่วงฯ, ม่วงฯ)

IT

13 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์/คณิตย์/ชีวะ/เคมี 
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
อุบลราชธานี
(โนนผึ้ง, วารินชำราบ)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องแลป, QA/QC

6 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(กุดประทาย, เดชอุดม)

เคมี

18 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(จิกเทิง, ตาลสุม)

Marketing

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองสะโน, บุณฑริก)

พนักงานขาย การตลาด บริการลูกค้า

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมืองอุบลราชธานี)

งานธนาคาร,งานโรงงานอุตสาหกรรม,ราชการ

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(บ้านแดง, ตระการพืชผล)

cook full time

1 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.นาวังวิทยา
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

27 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แก้ง, เดชอุดม)

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (PC)

26 มกราคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(บุ่งหวาย, วารินชำราบ)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>