JobUbon.com - ศูนย์รวม งานอุบล

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานอุบล หางานอุบล สมัครงานอุบล

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานร้ากาแฟ ร้านหนังสือ

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

QA,QC

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อุบลราชธานี
(ค้อน้อย, สำโรง)

พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์,callcenter

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนกาเล็น, สำโรง)

QC,QA,Sale and service

16 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
อุบลราชธานี
(ขามใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานจัดเรียงสินค้า

15 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
อุบลราชธานี
(หนองขอน, เมือง)

ครูฟิสิกส์

8 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(กองโพน, นาตาล)

พนักงานขาย

5 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(โนนโหนน, วารินชำราบ)

พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

4 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ขับรถ

3 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
ศรีเมืองวิทยาคาร
อุบลราชธานี
(นาคำ, ศรีเมืองใหม่)

บริการ

2 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

30 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(, เมือง)

พนักงานขาย

24 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
อุบลราชธานี
(ท่าโพธิ์ศรี, เดชอุดม)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม QA พนักงานฝ่ายผลิต

20 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วาริน, ศรีเมืองใหม่)

-

7 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา - 
มัธยมตระการพืชผล
อุบลราชธานี
(เป้า, ตระการพืชผล)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ,พนักงานบริการ

6 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตบหู, เดชอุดม)

การควบคุมคุณภาพ, นักวิเคราะห์จุลินทรีย์

31 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(กาบิน, กุดข้าวปุ้น)

พนักงานขาย ทำความสะอาด

31 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ตบหู, เดชอุดม)

ผู้จัดการ

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองบัวฮี, พิบูลมังสาหาร)

พนักงานขาย

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิยาลัยราชภัชอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(, อุบลราชธานี)

พนักงานขาย การตลาด

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา นิติศสาสตร์ 
ม.อุบล
อุบลราชธานี
(ธาตุ, วารินชำราบ)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |